Co jest ważne przy zakupie nowego domu

W odróżnieniu od kupna mieszkania, wszelkie problemy prawne czy administracyjne związane z domem obciążać będą tylko nabywającego. Dlatego też przed decyzją o kupnie należy zrobić kompleksowy audyt kupowanego domu. Warto dokładnie poznać kwestie przyszłej zabudowy, działki, pozwolenia na budowę, drogi dojazdowej czy ewentualnej opłaty adiacenckiej.

Szukanie nowego domu

Domy na sprzedaż można wyszukać za pomocą internetowych serwisów ogłoszeń nieruchomości. HomeBroker.pl oferuje domy w miastach całej Polski.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Dla przyszłego nabywcy istotna jest weryfikacja bezpośredniego sąsiedztwa w zakresie możliwej zabudowy. Plan zagospodarowania przestrzennego zawiera informacje o zamiarach rozbudowy terenu w przyszłości czy ewentualnego poszerzania dróg.

Własność a prawo użytkowania wieczystego

Przed kupnem należy sprawdzić, czy dom wybudowany jest na działce stanowiącej własność czy z prawem do użytkowania wieczystego. Może to bowiem znacząco wpływać na wysokość kosztów związanych z użytkowaniem domu, dlatego warto jeszcze przed zakupem sprawdzić potencjalne warunki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Prawo to reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Pozwolenie na budowę domu

Formalnością jest sprawdzenie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Zakup domu stanowiącego samowolę budowlaną może stanowić bardzo kosztowny problem. Kwestie prawne dotyczące tej kwestii zapisane są w ustawie o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r.

Służebność drogi koniecznej czy udział w nieruchomości drogowej

Istotne są też kwestie drogi dojazdowej, nie tylko w zakresie jej faktycznego istnienia, ale przede wszystkim jej statusu prawnego i kosztów z nią związanych. Może to być np. służebność drogi koniecznej (kodeks cywilny, art. 145, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.) albo udział w nieruchomości drogowej.

Przedwstępna umowa deweloperska

Kupując dom, należy koniecznie zbadać jego stan techniczny. W przedwstępnej umowie deweloperskiej, dobrze jest dokładnie określić stan wykończenia i ewentualnego umeblowania. Takie zabezpieczenie zawarte w formie aktu notarialnego daje możliwość wstąpienia na drogę sądową, jeśli deweloper uchylałby się od zawarcia umowy.

Opłata adiacencka

Istotne jest, aby kupujący zweryfikował potencjalne ryzyko, czy w najbliższej przyszłości nie będzie musiał umieścić opłaty adiacenckiej (jej kwestie reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), którą ustala gmina. Opłatę precyzuje się, gdy wzrosła wartość domu – np. poprzez rozbudowę infrastruktury z pieniędzy Skarbu Państwa.

COMMENTS

Leave a Comment