Inwentaryzacja budynków – co ile lat trzeba ją przeprowadzać?

Inwentaryzacja budynków to ważny proces, który pozwala na określenie stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku oraz jego elementów. Stanowi podstawę do dalszych prac remontowych, modernizacyjnych oraz ułatwia zarządzanie nieruchomościami.

Jak wygląda inwentaryzacja?

Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków wymaga odpowiednich narzędzi i profesjonalnego podejścia. W tym celu powstała Pracownia Projektowo-Badawcza FieldLab, która oferuje szeroki zakres usług związanych z inwentaryzacją budynków.

Inwentaryzacja budynków powinna być przeprowadzona co najmniej raz na 5 lat. Dzięki temu możemy zapobiegać nagłym awariom, a także oszczędzać pieniądze poprzez odpowiednie planowanie remontów i modernizacji. Ocena techniczna i efektywności energetycznej pozwoli na określenie wartości obecnego stanu budynku oraz wskaże miejsca, w których możliwe są oszczędności energii. Co więcej, inwentaryzacja pozwala na określenie ewentualnych uchybień w postaci braku lub niewystarczającego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi czy biologicznymi.

Co zyskujemy?

Pracownia Projektowo-Badawcza FieldLab oferuje kompleksowe usługi dotyczące inwentaryzacji budynków. Zespół specjalistów posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu badań oraz dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym i laboratoryjnym. W ramach inwentaryzacji badane są elementy elektryczne, instalacje sanitarne, wentylacyjne i grzewcze, a także stan techniczny ścian, okien i drzwi wewnętrznych oraz schodów i balkonów. Na podstawie przygotowanych raportów możliwe jest sporządzenie planu napraw lub modernizacji istniejących instalacji albo uruchomienia nowych systemów ograniczenia strat energii cieplnej czy akustycznej.

Regularna inwentaryzacja budynków to jeden ze sposobów utrzymania ich bezpieczeństwa i oszczędności energii. Polega ona na określeniu stanu technicznego obecnie istniejących elementów oraz ich efektywności energetycznej co najmniej raz na 5 lat. Pracownia Projektowo-Badawcza FieldLab oferuje profesjonale usługi dotyczące tego typu badań, a jej specjaliści posiadają odpowiedni sprzęt potrzebny do ich prowadzenia.

Leave a Comment