Porotherm czy pustaki keramzytowe – który materiał lepiej utrzymuje ciepło?

Budowa domów z gotowych elementów prefabrykowanych nie jest tak powszechna, jak tradycyjna metoda murowana czy zastosowanie szkieletu drewnianego. Wykorzystanie ceramiki Porotherm lub pustaków keramzytowych może być jednak dobrym sposobem na precyzyjną i szybką realizację. Jakie właściwości mają te materiały i który z nich lepiej utrzymuje ciepło?

Czym jest Porotherm?

Porotherm to handlowe określenie pewnej odmiany ceramicznych materiałów budowlanych, które swoją wspólną nazwę zawdzięczają konkretnym parametrom. „Poro” oznacza porowatość materiału, czyli obecność charakterystycznych pustych przestrzeni wewnątrz stryktury. „Therm” odnosi się natomiast do dobrych warunków izolacji termicznej ceramiki, wynikających właśnie z jej porowatości. Do materiałów Porotherm zaliczyć można różne systemy – składają się na nie zarówno standardowe pustaki ceramiczne, jak i wysokiej jakości zaprawy budowlane o bardzo dobrych parametrach użytkowych.

Porotherm – zastosowanie

Dla domów o standardzie nisko-energetycznym, wymagających dobrego utrzymania ciepła, stosuje się zwykle pustaki ścienne Porotherm z ceramiki poryzowanej. Odporny na uszkodzenia, twardy materiał powstaje poprzez wypalenie gliny w wysokiej temperaturze. W tym przypadku drążenia wypełniane są wysokojakościową wełną mineralną, dzięki czemu Porotherm stanowi bardzo dobre rozwiązanie do zamknięcia miękkiej termoizolacji w pancerzu konstrukcji. Ściana nie wymaga wówczas żadnego dodatkowego ocieplania zewnętrznego, ponieważ uzyskane parametry cieplne znacząco przekraczają obecnie obowiązujące wymogi.

Porotherm – parametry

Zalety zastosowania Porotherm odczuwalne są podczas codziennej eksploatacji obiektu. Ściany jednowarstwowe powstałe w tym systemie:

  • pozostają ciepłe i suche,
  • dzięki zamknięciu miękkiej warstwy izolacyjnej w twardej ceramice, są bardzo trwałe,
  • zapewniają dobry mikroklimat wewnątrz, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowników.

Pustaki ceramiczne Porotherm sprawdzają się w niemal każdym zastosowaniu. Cechy tego materiału budowlanego pozwalają na wykorzystanie go zarówno na ścianach nośnych, jak i zewnętrznych. Dostępne są także specjalne rodzaje pustaków, przeznaczone do tworzenia ścianek osłonowych oraz działowych. Porotherm wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi, ale jednocześnie zachowuje optymalną wymianę powietrza. Dużym atutem ceramiki jest także jej duża odporność na ściskanie, co w połączeniu z odpowiednią estetyką oraz stuprocentową niepalnością, zapewnia sporą praktyczność.

Czym są pustaki keramzytowe?

Pustaki keramzytowe to materiały budowlane, w których standardowa domieszka betonowa zastąpiona została keramzytem. Pozwala to na uzyskanie lekkości oraz dobrej izolacyjności cieplnej. Pustaki keramzytowe posiadają wyprofilowane wpusty w ściankach bocznych, dzięki czemu szybko i łatwo się je muruje. Nie wymagają spoinowania pionowego, co ogranicza czas pracy murarza oraz zużycie zaprawy.

Pustaki keramzytowe powstają z lekkiego kruszywa budowlanego, wypalanego w gliny ilastej w wysokiej temperaturze. W produkcji keramzytu stosuje się gliny pęczniejące, które po odpowiednim rozdrobnieniu oraz uplastycznieniu trafiają do pieca obrotowego. .

Pustaki keramzytowe – zastosowanie

Ścienne pustaki keramzytowe powszechnie wykorzystywane są do budowy domów. Podobnie jak ceramika Porotherm, materiał ten posiada strukturę porowatą. Granulki keramzytu sklejone są odpowiednim zaczynem cementowym, a powstałe pomiędzy nimi kanaliki pozwalają na swobodne przepuszczanie powietrza i wilgoci. Pustaki keramzytowe zapewniają ponadto najlepszą paro-przepuszczalność spośród wszystkich materiałów ściennych, dzięki czemu nie zatrzymują wilgoci. Dodatkowa izolacja z wełny mineralnej pozwala na całkowite zredukowanie magazynowania wilgoci, a tym samym powstrzymanie rozwoju grzybów pleśniowych.

Pustaki keramzytowe – parametry

Dzięki dobrym parametrom fizyczno-chemicznym, keramzyt jest materiałem bardzo przyjaznym dla użytkowników. Powstałe w tym systemie ściany:

  • są odporne na warunki atmosferyczne,
  • wyróżniają się wysoką dźwiękochłonnością,
  • zapewniają dużą odporność ogniową,
  • pozostają gładkie po stronie wewnętrznej, dzięki czemu nie jest konieczne tynkowanie.

Pustaki keramzytowe doskonale sprawdzają się w budowie domów na podstawie niemal dowolnego projektu, niezależnie od poziomu skomplikowania oraz rodzaju bryły. Uzyskane kruszywo to materiał:obojętny chemicznie i niepalny, a jednocześnie odporny na wodę, grzyby, pleśnie i gryzonie. W fabrykach wykonywane są całe elementy ścian, z gotowymi otworami drzwiowymi okiennymi. Dzięki temu uzyskać można dużą precyzję i dokładność konstrukcji. Gotowe elementy są też fabrycznie zbrojone pod instalację grzewczą, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Porotherm i keramzyt – który materiał lepiej utrzymuje ciepło?

W warunkach użytkowych, ściana w systemie Porotherm posiada współczynnik przenikania ciepła U = 0,17 W/(m²K) lub nieco niższy po otynkowaniu odpowiednim tynkiem termicznym. W takich samych warunkach użytkowych, współczynnik przewodzenia ciepła pustaków keramzytowych wynosi od 0,055 do 0,065 W(m²K). Im parametr ten jest niższy, tym izolacyjność cieplna przegrody uznawana jest za korzystniejszą. Keramzyt budowlany zapewnia więc lepsze utrzymywanie ciepła. Warto jednak pamiętać, że zastosowana technologia budowy wpływa także na inne czynniki związane z komfortem termicznym. Przy wyborze konkretnego materiału budowlanego, warto więc uwzględnić wszystkie najważniejsze parametry.


Artykuł powstał przy udziale firmy Uciechowski – producenta materiałów budowlanych, takich jak np.: pustaki keramzytowe.

Leave a Comment