Czym powinna charakteryzować się posadzka przemysłowa?

W obiektach przemysłowych, takich jak np. różnego rodzaju hale przemysłowe, coraz częściej stosuje się tzw. posadzki przemysłowe, głównie z racji ich licznych zalet, w porównaniu do wcześniej stosowanych rozwiązań. Czym charakteryzują się nawierzchnie przemysłowe?

Posadzki przemysłowe, czyli tzw. nawierzchnie przemysłowe to te, które nie są stosowane w mieszkaniach i domach ani jako nawierzchnie dróg i ulic. Stosuje się je w obiektach przemysłowych, takich jak hale magazynowe, produkcyjne, usługowe, garaże podziemne, parkingi wielopoziomowe i obiekty użyteczności publicznej.  Tego typu posadzki są jednym z najważniejszych elementów użytkowych w takich obiektach.

Najistotniejszym parametrem posadzek przemysłowych jest ich trwałość i to ona, w dużej mierze, decyduje o wyborze konkretnego rodzaju nawierzchni. Rzecz jasna, estetyka wykonania i cena są również bardzo ważne.

Cechy, jakimi powinny charakteryzować się posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe charakteryzują się: niezawodnością, trwałością, wytrzymałością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia, intensywną eksploatację, obciążenia (mechaniczne, termiczne i chemiczne), szczelnością, antypoślizgowością, łatwością utrzymania w czystości. Posadzki przemysłowe muszą sprostać trudnym warunkom, jakie panują w obiektach przemysłowych.

Niezawodność i trwałość

Zastosowanie posadzki przemysłowej daje gwarancję jakości w sytuacji wyboru renomowanego dostawcy mieszanki betonowej. Tego typu posadzki służą wiele lat, gdyż są bardzo trwałe – i to bez konieczności wykonywania żadnych napraw. Nawierzchnie przemysłowe są odporne na ścieranie, pylenie, uderzenia, czynniki chemiczne, są wodoszczelne, antypoślizgowe i łatwo utrzymać je w czystości.

Żeby posadzka przemysłowa była jak najtrwalsza, zaleca się zastosowanie wykończenia posypką utwardzającą lub impregnatem utwardzającym. Takie nawierzchnie powinny mieć wytrzymałość na poziomie klasy betonu C20/25 – C30/37. Chodzi o to, by przenoszenie różnych obciążeń nie skutkowało pękaniem posadzki.

Odporność na różne czynniki

Tego typu nawierzchnie powinny być odporne na: ścieranie, działanie eksploatacyjnych obciążeń statycznych i dynamicznych, a także na działanie obciążeń udarowych, pylenie (by unoszący się kurz nie wpływał na prowadzoną w danym obiekcie działalność oraz nie uszkadzał maszyn, mechanizmów i produktów), działanie czynników starzenia i zużycia. Ponadto powinny cechować się zwiększoną odpornością na uderzenia i zanieczyszczenia smarami, olejami, paliwem itp. Muszą być także odporne na działanie zmian temperatur, czynników agresywnych i wilgoci oraz czynników chemicznych, w tym substancji żrących.

Szczelność

Posadzka przemysłowa musi być szczelna, tak, by żadne przypadkowo rozlane płyny nie wnikały w jej głąb i nie prowadziły do powstania plam i zabrudzeń, niemożliwych do usunięcia.

Izolacyjność

Taka nawierzchnia powinna mieć dobrą izolacyjność cieplną, dźwiękową oraz elektryczną (z wyjątkiem posadzek antyelektrostatycznych – najczęściej posadzki z żywicy poliuretanowej).

Twardość

Posadzki muszą mieć specjalnie utwardzoną  powierzchnię, by jej warstwa wierzchnia była trwała. W tym celu należy wybrać odpowiednie materiały, które zagwarantują wspomniany efekt. Takimi materiałami są posypki utwardzające lub impregnaty utwardzające

Antypoślizgowość

Posadzki przemysłowe powinny być antypoślizgowe, co ma duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu pieszego (np. pracowników) oraz środków transportu (wózki widłowe i inne pojazdy).

Łatwość konserwacji

Tego typu nawierzchnie są bardzo łatwe w konserwacji, a więc pielęgnacji i utrzymaniu w czystości, co ma duże znaczenie w obiektach, w których produkuje się np. żywność.

Antyelektrostatyczność

Posadzka antyelektrostatyczna przyda się tam, gdzie produkowane lub przechowywane są elektronika czy wyroby łatwopalne.

Nieszkodliwość dla środowiska

Ważne także jest to, by taka nawierzchnia była nieszkodliwa i przyjazna dla środowiska oraz człowieka, czyli osób pracujących czy przebywających w obiektach, w których znajduje zastosowanie.

Estetyka wykonania

Nawierzchnie betonowe są bardzo estetyczne, a ich barwy są trwałe. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy taka posadzka jest elementem dekoracyjnym.

Obciążenia mechaniczne

Najważniejszymi ze wszystkich wymogów, jakie muszą spełniać posadzki przemysłowe, są wymagania mechaniczne. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia przenoszenia obciążeń. Obok zmian temperatur i oddziaływania czynników agresywnych to właśnie obciążenia mechaniczne mają największy wpływ na wytrzymałość nawierzchni. Posadzki takie muszą być odporne na tego typu czynniki.

Oczywiście obciążenia mechaniczne są uzależnione od rodzaju prowadzonej w danym obiekcie działalności, a więc m.in. środków transportu czy technik składowania. Na przykład w halach magazynowych wysokiego składowania posadzka musi przenosić ogromne obciążenia punktowe, pochodzące z słupów wsporczych regałów.


Szczegółowe informacje na temat posadzek przemysłowych można znaleźć na stronie: https://betonnadom.pl/posadzki/posadzki-przemyslowe/.


artykuł sponsorowany

Leave a Comment