Projektowanie hal magazynowych – co powinno uwzględniać?

Pomimo sporych trudności gospodarczych, które można zauważyć na całym świecie ostatnimi czasy, w naszym kraju budowa hal przemysłowych przyspieszyła. Powstają coraz to nowsze obiekty produkcyjne, magazyny czy centra logistyczne. Aby jednak hale magazynowe zostały odpowiednio wybudowane, należy najpierw dobrze je zaprojektować. Co powinno zostać uwzględnione w projektowaniu takich obiektów?

Określenie wymagań konkretnego obiektu

Zanim zostanie przygotowany projekt np. przez firmę Kobex, należy dokładnie określić wymogi konkretnego obiektu. Pomocne będzie w tym udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • W jakiej lokalizacji ma być położony obiekt? – chodzi o dostęp do dróg publicznych, do mediów czy sąsiedztwo,
  • Jaka jest specyfika magazynowanych materiałów oraz częstotliwość dostaw? – będzie to mieć wpływ na podział hali na wybrane strefy funkcjonalne, wymiary obiektu, jak również na obsługę transportową,
  • W jakiej technologii ma zostać wykonany budynek, jaki ma być jego podział funkcjonalny oraz proporcje? – podział może uwzględniać część socjalno-biurową oraz magazynową,
  • Kiedy ma zacząć się budowa, w jakim terminie rozpocznie się użytkowanie budynku i jaki jest zaplanowany budżet na inwestycję?

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania, jak i zapoznaniu się z uwarunkowaniami przestrzennymi, projektant może przygotować koncepcję architektoniczno-budowlaną. Ważne jest w niej to, gdzie będzie się znajdować na działce hala magazynowa i jaki będzie w niej podział na pomieszczenia. Na tej podstawie mogą zostać przygotowane lokalizacje zjazdu oraz warunki dostawy mediów.

Na tym etapie przeprowadzane są także badania gruntu i wykonywana jest mapa do celów projektowych. Koniecznością jest też złożenie wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych albo uzgodnień – zależnie od uwarunkowań mających związek z daną inwestycją.

Projekt budowlany

Po zaakceptowaniu przez inwestora przedstawionych rozwiązań oraz uzyskaniu wstępnych decyzji i uzgodnień może zostać przygotowany projekt budowlany. Powinien on uwzględniać instalacje elektryczne, sanitarne, konstrukcję i branżę drogową. Całość etapu projektowania musi się odbywać w porozumieniu z inwestorem, co zapewni optymalne rozwiązania mające związek ze specyfiką danej inwestycji.

Po wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, opinii, zgód, jak również akceptacji inwestora przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę. Po jego otrzymaniu może zostać zrobiony projekt wykonawczy. Ostatnim już etapem, jest rozpoczęcie prac budowlanych.

Leave a Comment