Odtworzenie izolacji poziomej jako ważny etap robót renowacyjno-naprawczych

Izolacja pozioma ścian fundamentowych to jedna z najważniejszych izolacji całego budynku. Jej prawidłowe wykonanie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo murów znajdujących się na najniżej kondygnacji obiektu. Warstwa ta chroni bowiem ściany przed wnikaniem wilgoci z gruntu. Kiedy jednak wykonana pierwotnie izolacja zaczyna przeciekać, należy zadbać o jej odtworzenie. W dzisiejszym artykule podpowiemy, w jaki sposób zrobić to poprawnie. Zapraszamy do lektury.

Dlaczego izolacja pozioma jest ważna dla bezpieczeństwa obiektu?

Izolacja pozioma murów odgrywa bardzo ważną rolę w kompleksowej hydroizolacji całego obiektu. Jest to swoista bariera ochronna dla ścian fundamentowych, czyli tych wybudowanych w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów na najniższej kondygnacji budynku. Prawidłowe wykonanie tego typu izolacji jest ważne z kilku powodów. W związku z tym, że jej podstawowym zadaniem jest ochrona przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, warstwa ta chroni wyższe partie obiektu przed pionowym przepływem wilgoci. Przez odpowiednio wykonaną izolację znajdująca się w gruncie woda nie ma szans dostać się do wnętrza budynku.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w firmie ImmerBau z Poznania, zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej: Jeśli jednak izolacja zostanie położona niepoprawnie, woda z gruntu może doprowadzić do powstania korozji chemicznej lub biologicznej, co z kolei zwykle wiążę się z zawilgoceniem materiałów użytych do budowy i wykończenia ścian. W takiej sytuacji niezbędne może okazać się odtworzenie izolacji poziomej, co zapobiegnie konieczności przeprowadzenia kompleksowego remontu ścian i podłogi na parterze.

Czym jest odtwarzanie izolacji poziomej?

Mając na uwadze fakt, że położenie izolacji poziomej w budynkach już istniejących jest bardzo drogie i trudne do wykonania, większość inwestorów decyduje się na realizację tego projektu w momencie budowy obiektu. Z biegiem lat wykonana izolacja ulega stopniowej degradacji, przez co w budynkach zaczyna pojawiać się wilgoć. Dotyczy to przede wszystkim starszych obiektów, wybudowanych przed wieloma laty. Zjawisko to może jednak pojawić się także w nowszych budowlach. Na szkodliwe działanie wody szczególnie narażone są budynki postawione na nieprzepuszczalnych gruntach, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki.

Po zauważeniu pierwszych oznak wilgoci na ścianach fundamentowych niezbędne jest odtworzenie izolacji poziomej. Zabieg ten polega na wykonaniu wtórnej izolacji zewnętrznej poprzez położenie dodatkowej warstwy chroniącej mury przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu. Ważne jest, aby zabrać się za to od razu po wykryciu i wyeliminowaniu źródła przecieku. Po odtworzeniu izolacji zaleca się wykonanie osuszenia ścian. Samo osuszenie murów, bez wyeliminowania przyczyn zawilgocenia, nie ma żadnego sensu.

W jaki sposób odtworzyć izolację poziomą?

Odtworzenie izolacji poziomej można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest odtwarzanie mechaniczne, natomiast drugim odtwarzanie izolacji poprzez iniekcję. Odtwarzanie mechaniczne polega na podcinaniu murów w miejscu, gdzie ułożona ma zostać wtórna izolacja. Najczęściej wykorzystuje się do tego specjalne piły do betonu. Wykonane szczeliny oczyszcza się sprężonym powietrzem, a następnie umieszcza w nich materiał izolacyjny. Po szczelnym wypełnieniu otworów są one zamurowywane.

Z uwagi na wysoki koszt inwestycji oraz konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu odtwarzanie mechaniczne nie jest obecnie bardzo popularne. Inwestorzy częściej decydują się na wykorzystanie metody iniekcji. W tym przypadku odtworzenie izolacji poziomej odbywa się poprzez iniekcję (wprowadzenie) specjalnie przygotowanego środka do wewnątrz murów. Można wykonać to grawitacyjnie lub ciśnieniowo. Obecnie skuteczniejsza jest iniekcja ciśnieniowa, która doskonale sprawdza się nawet w mocno zawilgoconych murach o niskiej porowatości. Wykorzystanie urządzeń niskociśnieniowych upraszcza cały proces i umożliwia dotarcie do wszystkich miejsc, nawet tych o utrudnionym dostępie.

Leave a Comment