Narzędzia tokarskie – czy są Ci niezbędne

Obecnie dostępnych jest wiele sposobów wytwórczych, które – wraz z rozwojem nowoczesnych technologii – zajmują coraz mniej czasu, stają się coraz bardziej precyzyjne, a efekty ich stosowania wręcz zachwycające. Jednakże realizacja procesów wytwórczych nie byłaby możliwa bez stosowania odpowiednich narzędzi. Popularnym procesem jest toczenie, do którego wykonania stosuje się narzędzia tokarskie.

Definicja toczenia

Mówiąc o wytwarzaniu produktów – niezależnie od tego czy dokonują go ogromne zakłady produkcyjne czy też osoby pracujące w przydomowych warsztatach – należy wiedzieć, że jednym z najczęstszych sposobów powstawania produktów jest toczenie. Warto więc zapoznać się z definicją toczenia. Uznaje się, iż toczenie jest procesem polegającym na usunięciu nadmiaru materiału z użyciem specjalistycznych sprzętów – narzędzi tokarskich. Narzędzia tokarskie powinny być odpowiednio zaprojektowane oraz wytworzone z wysokiej jakości materiałów po to, by wykazywały odporność na różne rodzaje czynników na nie oddziałujących. Toczenie służy zarówno obróbce powierzchni zewnętrznych, jak i wewnętrznych przedmiotów.

Przebieg procesu toczenia

Osoby podejmujące się wytwarzania produktów muszą zadać sobie pytanie czy narzędzia tokarskie są dla nich niezbędne. W związku z tym muszą także wiedzieć jak przebiega proces toczenia i jak w jego trakcie zachowują się narzędzia tokarskie. W procesie toczenia mamy do czynienia z ruchem obrotowym wykonywanym przez przedmiot poddawany obróbce (napęd nadawany jest przez wrzeciono tokarki), a także z ruchem posuwowym pomocniczym jaki jest charakterystyczny dla narzędzia tokarskiego zdejmującego nadmiarowe warstwy obrabianego materiału. Oba te ruchy ulegają wzajemnemu nałożeniu się na siebie i dzięki temu możliwe jest wykreowanie określonego kształtu, który może przybierać różnorodne formy: stożkowe, walcowe, krzywoliniowe oraz wiele innych.

Nóż tokarski najczęściej użytkowanym narzędziem tokarskim

Narzędzi tokarskich jest wiele, ale szczególną popularnością w użytkowaniu cieszy się nóż tokarski, czyli narzędzie tokarskie zbudowane z dwóch części składniowych. Pierwszą z nich jest część robocza bezpośrednio stykająca się z obrabianą powierzchnią i nadająca jej określonego kształtu. Owa część robocza zbudowana jest w taki sposób by umożliwić spływanie wiórów które powstają w wyniku oddzielania się nadmiaru materiału od powierzchni poddawanej obróbce. Dodatkowo część robocza posiada powierzchnię przyłożenia, krawędź skrawającą, ostrze i naroże (definiowane jako miejsce, w którym przecina się krawędź pomocnicza oraz krawędź skrawająca główna). Druga część noża tokarskiego umożliwia przymocowanie narzędzia do obrabiarki.

Leave a Comment