Materiał siewny – o czym mowa w praktyce?

Żadne gospodarstwo rolne nie może obyć się bez dobrej jakości materiału siewnego. To, czym ów materiał jest wie każdy rolnik, lecz dbając o osoby mniej zagłębione w tematykę rolnictwa postanowiliśmy nieco przybliżyć temat. Czym więc jest materiał siewny? Czym się charakteryzuje? Jakie rozróżniamy jego odmiany? Odpowiedź poniżej.

Materiał siewny – czym jest?

Najprościej mówiąc mianem materiału siewnego określamy części roślin, które służą do rozmnażania. Mogą być to części generatywne jak np. nasiona i owoce lub wegetatywne jak bulwy, czy kłącza. Należy mieć świadomość, że materiał siewny musi spełniać określone normy jakościowe. W praktyce oznacza to, że określonego rodzaju nasiona poplonowe powinny być znanej odmiany, być wolne od chwastów i zanieczyszczeń oraz posiadać odpowiednią barwę i zapach.

Wartość materiału siewnego zależy w głównej mierze od warunków pogodowych w czasie zbioru i warunków przechowywania. Aby mieć pewność, że materiał jest wysokiej jakości stosowane są określone systemy kwalifikacyjne. Gwarantują one tożsamość i czystość odmianową. Wśród owych systemów wyróżnić możemy dwie podstawowe kategorie materiału siewnego: elitarny i kwalifikowany. Czym się charakteryzują?

Materiał siewny – jakie są jego rodzaje?

Materiał siewny elitarny jest to materiał, który dzielimy na trzy stopnie kwalifikacji: przedbazowy (PBIII), przedbazowy (PBII) i bazowy. Wytwarzany jest on przez zachowującego odmianę. Pierwsze dwa stopnie stanowią rozmnożenia poprzedzające materiał siewny bazowy i wykorzystywany są do jego produkcji. W późniejszym czasie na jego bazie tworzony jest materiał siewny kwalifikowany.

Materiał siewny kwalifikowany także posiada trzy stopnie kwalifikacji. Są to kolejno: pierwszego rozmnożenia (C1), drugiego rozmnożenia (C2) i trzeciego rozmnożenia (C3). Jest to materiał wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego elitarnego. Wykorzystywany jest do produkcji materiału siewnego kwalifikowanego następnych rozmnożeń lub do innych celów.

Leave a Comment