Jak zgodnie z prawem przeprowadzić darowiznę działki?

Darowizna działki to popularny sposób przekazania własności nieruchomości, szczególnie wśród krewnych. Aby jednak cały proces przebiegł zgodnie z prawem i uniknąć późniejszych problemów, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. W tym artykule przedstawimy, jak krok po kroku przeprowadzić darowiznę działki zgodnie z prawem, korzystając z usług notariusza.

Podstawowe informacje o darowiznach 

Darowizna to umowa, na mocy której darczyńca przekazuje obdarowanemu własność rzeczy lub prawa majątkowego bez żadnego świadczenia w zamian. W przypadku darowizny działki mamy do czynienia z darowizną nieruchomości, która jest szczególnie uregulowana przez prawo. Najważniejsze jest to, że umowa darowizny musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dlatego pierwszym krokiem do przeprowadzenia darowizny działki jest znalezienie notariusza.

Zbieranie dokumentów potrzebnych do aktu notarialnego 

Przed wizytą u dobrego notariusza np. w Lublinie warto sprawdzić, jakie dokumenty będą potrzebne do sporządzenia aktu darowizny. Obowiązkowo trzeba przedstawić oświadczenie właściciela działki oraz dokument potwierdzający tożsamość obdarowanego. Ponadto, przygotować należy dokumenty dotyczące samej nieruchomości, takie jak aktualny odpis z księgi wieczystej, plan sytuacyjny czy dowód opłacenia podatku od nieruchomości. 

Koszty związane z darowizną działki 

Warto pamiętać, że przeprowadzenie darowizny działki wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Po pierwsze, notariusz pobiera opłatę za sporządzenie aktu notarialnego i wpisanie zmian do księgi wieczystej – jej wysokość może różnić się w zależności od wartości nieruchomości oraz taksy notarialnej. Ważne jest również uregulowanie podatku od spadków i darowizn, który wynosi 3% wartości nieruchomości dla osób z grupy podatkowej I (np. rodzice, dzieci, małżonkowie). 

Zaakceptowanie darowizny przez obdarowanego 

Kiedy umowa darowizny zostanie sporządzona przez notariusza, obdarowany powinien ją przyjąć poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu darowizny. Tylko wtedy darowizna będzie skuteczna, czyli zostanie przeprowadzona zmiana własności nieruchomości w księdze wieczystej. Obdarowany ma również prawo odstąpić od przyjęcia darowizny, ale warto pamiętać, że po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny, uważa się, że została ona przyjęta.

Leave a Comment