Ile komór powinna mieć przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków występują w kilku wariantach. Poszczególne modele różnią się pomiędzy sobą m.in. sposobem oczyszczania wody oraz jej późniejszego odprowadzania. Różna jest również ich budowa, w tym liczba komór, w których zachodzi proces likwidacji nieczystości. Ile komór powinna mieć przydomowa oczyszczalnia ścieków? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury.

Od czego zależy liczba komór przydomowej oczyszczalni?

Liczba komór przydomowej oczyszczalni zależna jest od rodzaju urządzenia. Przydomowe oczyszczalnie ekologiczne mają trzy komory, natomiast biologiczne pięć. O wyjaśnienie procesu oczyszczania ścieków w obu modelach zapytaliśmy pracownika firmy EKO-BIO z Łodzi, zajmującej się sprzedażą bio oczyszczalni.

W oczyszczalni biologicznej ścieki najpierw trafiają do komory denitryfikacji, czyli osadnika gnilnego. W zbiorniku tym zachodzi proces beztlenowego oczyszczania. Komora pełni również funkcję filtra, oddzielającego tłuszcz oraz większe ciała stałe od pozostałych nieczystości. W kolejnej komorze – nitryfikacji – odbywa się oczyszczanie tlenowe. Obecne wewnątrz kultury bakterii niszczą większość zanieczyszczeń, wspomagając proces usuwania brudu. Ścieki przechodzą następnie przez komorę osadu wtórnego, skąd transportowane są z powrotem do osadnika gnilnego, gdzie osiadają na stałe. W modelu tym znajduje się także komora odpowiedzialna za odprowadzanie oczyszczonej wody do gruntu. W przypadku oczyszczalni ekologicznej oczyszczanie beztlenowe zachodzi w zbiorniku, a tlenowe w drenażu, stąd mniejsza liczba komór powiedział nasz rozmówca.

Który rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków jest najlepszy?

Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony jest od kilku czynników. Należą do nich m.in. rodzaj gruntu, nachylenie terenu oraz liczba stałych użytkowników instalacji. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że liczba komór poszczególnych oczyszczalni nie powinna być kluczowym parametrem branym pod uwagę przy wyborze konkretnego modelu.

Oczyszczalnie ekologiczne budowane są przede wszystkim w niewielkich miejscowościach (poniżej 1000 mieszkańców). Na działkach bez dostępu do publicznej sieci kanalizacyjnej, na których doprowadzenie przyłącza elektrycznego jest niemożliwe lub całkowicie nieopłacalne, jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. W przypadku większych miejscowości (powyżej 1000 mieszkańców) i działek, gdzie warunki wodno-gruntowe uniemożliwiają montaż szamba ekologicznego, warto postawić na oczyszczalnię biologiczną. To rozsądny wybór zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i praktycznej. Oczyszczoną wodę można bowiem ponownie wykorzystać, np. do podlewania ogrodu.

Leave a Comment