Finał akcji SZTYGAR dla SENIORA

Początek Nowego Roku to również finał akcji charytatywnej SZTYGAR dla SENIORA. Klienci e-sklepu www.wegielsztygar.pl wraz z Synergio Group SA – właścicielem marki WEGIEL SZTYGAR® – wspólnie przekazali wsparcie finansowe Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Zostanie ono przeznaczone na pomoc samotnym osobom w podeszłym wieku, głównie na walkę z samotnością. Z podarowanych środków sfinansowany zostanie sprzęt medyczny oraz szkolenia wolontariuszy.

Samotni seniorzy, to obecnie najbardziej zapomniana i potrzebująca wsparcia grupa w naszym społeczeństwie. Pozbawieni rodziny i przyjaciół, pozostawieni sami sobie nie mogą liczyć na szeroki strumień pomocy instytucjonalnej. Tylko kilka organizacji w Polsce za główny cel obrały sobie pomoc tym osobom. Jedną z nich jest Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Ich wolontariusze wspierają seniorów w codzienności, starają się zaradzić wielkiej samotności, którą nieustannie odczuwają.

Warto pomagać – Sztygar potrafi

Od wielu lat SYNERGIO GROUP SA działania charytatywne kieruje w stronę seniorów. Obecnie najbardziej niedostrzeganej i potrzebującej grupy społeczeństwa. Na początku lutego dochód w wysokości 1% od kupionej w grudniu – na stronie sklepu internetowego – każdej tony węgla został przekazany na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

Wszyscy staramy się pomagać. Cieszymy się, że dzięki naszym Klientom, ich zakupom ekogroszków marki WĘGIEL SZTYGAR®  udało się nam wspólnie zasilić konto Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Satysfakcja z sukcesu akcji charytatywnej jest tym większa, że środki zostaną wykorzystane w pierwszym półroczu nowego roku głównie na doraźną pomoc – zakup sprzętu medycznego i okularów oraz profesjonalizację wolontariuszy, czyli szkolenia również w udzielaniu pierwszej pomocy. Od wielu lat nasze działania pomocowe kierowane są stronę seniorów, bo ciągle to najbardziej zmarginalizowana i potrzebująca wsparcia grupa. Pomoc materialna to jedno, ale największym palącym problemem jest samotność tych ludzi. To choroba na którą nie ma leku. Jedynym remedium są spotkania z przyjaciółmi-wolontariuszami, którzy odwiedzają swoich podopiecznych kilka razy w miesiącu oraz spotkania z innymi seniorami. Rozmowa, wspólne wypicie herbaty, pomoc w najprostszych czynnościach dnia to wszystko ma dla seniorów ogromne znaczenie – to duże wsparcie na które nikt inny nie ma czasu. Uwaga wolontariusza, jego życzliwość i zainteresowanie to często jedyna radość samotnych seniorów – mówi Anna Gruszka, Dyrektor ds. Marketingu, Sprzedaży i Rozwoju.

mali bracia Ubogich przeciw stereotypowi starości

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od 15. lat przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce.
Cel Stowarzyszenia to docierać do osób najbardziej potrzebujących pomocy, do tych dla których największą bolączką jest samotność. Ich wolontariusze to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele.

– Wspólna akcja charytatywna z SYNERGIO GROUP SA to dla nas zaskoczenie ale i ogromna radość. Dzięki takim inicjatywom nasze działania pomocowe będą mogły objąć zasięgiem większą liczbę potrzebujących. To mądre pomaganie bowiem przez zakup dóbr niezbędnych do funkcjonowania – węgla – zaistniała możliwość wsparcia osób zupełnie zmarginalizowanych i niestety zapominanych –  seniorów. Wszystkie środki przekazane Stowarzyszeniu zostaną skierowane na pomoc samotnym seniorom po 60. roku życia. Walka z samotnością to nasz sztandarowy cel. Aby go realizować musimy szkolić wolontariuszy, którzy są największą wartością naszej organizacji. Bowiem to oni w Warszawie, Poznaniu i Lublinie otaczają opieką samotnych, odwiedzają podopiecznych mieszkających samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Organizują krótkie wycieczki za miasto. We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy małych braci kierują się mottem: „kwiaty przed chlebem”. Ta dewiza podkreśla ogromne i priorytetowe znaczenie tworzenia relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a podopiecznym  – mówi Barbara Boryczka Prezes Stowarzyszeni mali bracia Ubogich lub Joanna Mielczarek dyrektor Stowarzyszeni mali bracia Ubogich.

Leave a Comment